Algemene informatie

Algemene informatie

De Wolf.

Intro

Deze site over de wolf of te wel “Canis Lupus” ben ik aan het maken om iedereen een compleet beeld van de wolf te geven.

Alle informatie die ik gebruik komt van verschillende documentaires, uit verschillende boeken, van eigen navraag en van diverse pagina’s, het is dus niet gebaseerd op 1 of 2 onderzoeken maar echt op heel erg veel informatie.

Veel informatie die we lezen komt namelijk ook van onderzoeken naar de wolven waar de wolven in gevangenschap leven en dus geen goed beeld geven over hoe ze in het wild leven.

Wolven in gevangenschap zijn makkelijk te observeren en te bestuderen maar geven een vertekend beeld over hoe de wolven in het wild leven, ze jagen niet, vervelen zich, zijn vaak bij elkaar geplaatste wolven en/of door mensen groot gebracht, terwijl in het wild een familie bestaat uit ouders en kinderen.

 Ik hoop dat wolven liefhebbers het kunnen waarderen en er misschien nog iets van kunnen opsteken en ik hoop dat iedereen die nog niet zo bekend is met de wolf hier veel kan leren en wil inzien dat de wolf een prachtig dier is.

………………….

De wolf

De wolf. (Canis Lupus)

Iedereen heeft er zijn ideeën bij ,zowel positieve als negatieve gedachten.

Al sinds de mens zich kan herinneren zijn er verhalen en mythes over de wolf, zo heb je verhalen over weerwolven waarin mannen in kwaadaardige wolven veranderen.Roodkapje en de boze wolf, het verhaaltje dat kinderen voor het slapen voorgelezen word en waarin de wolf ook kwaadaardig is en ook nog bijvoorbeeld de grote boze wolf en de drie biggetjes.

Dit zijn allemaal verhalen en mythes waarin de wolf als een slecht boosaardig dier word afgebeeld en waardoor mensen al van kleins af aan al een beetje worden beïnvloed. Zo zien vele de wolf als een dier dat bestreden moet worden helaas.

Maar er zijn ook voorbeelden waar mensen een veel beter idee bij de de wolf hebben zoals vele indianen stammen die de wolf vereren of de verhalen over wolven die kinderen opvoeden, al is dat laatste ook maar een fabel.

Door het slechte beeld dat de mens over de wolven had is de wolf in grote delen van de wereld bijna uitgeroeid geweest. Jagers zagen ,en sommige zien dat nog steeds, de wolf als een gevaar voor de populaties van andere dieren. Zo zien ze de wolf ook als concurrent. Boeren zien ze als een gevaar voor hun vee en zien ze liever ook gaan dan komen. In Rusland krijgen jagers zelfs een beloning voor iedere gedode wolf .

Tegenwoordig is de wolf gelukkig een beschermt dier in Europa en word hij ook in Amerika beter beschermt al komt daar steeds meer tegenstand. In Europa is hij met een goede comeback bezig.

Gelukkig is er tegenwoordig mede door voorlichting al een veel beter beeld van de wolf en word er goed overlegt met boeren en jagers over hoe we samen kunnen leven.

Wolven zijn sociale dieren net als vele andere dieren waaronder onze grote vriend de hond zo onderwijzen ze hun jongen,zorgen ze voor hun gewonden en leven ze als een familie.

Ook zijn de wolven belangrijk voor ecosystemen in de wereld. Ze zorgen dat zieke en zwakke prooi dieren worden opgegeten waardoor er een gezonde populatie van prooidieren over blijft . ook trekken de grazers meer naar andere plekken omdat ze de wolf willen ontwijken wat onder andere zorgt voor verjonging van bossen  en een betere gevarieerde flora.

………………………………

De roedel

De roedel is een groep wolven te vergelijken met een gezin en soms ook een familie. Eigenlijk is een familie of een gezin een betere naam aangezien de meeste families maar klein zijn en er geen strikte hiërarchie heerst.

De meeste roedels , vooral in Europa, bestaan gemiddeld uit vier tot 10 wolven. Dit zijn de ouders ,ook wel het Alpha paar genoemd, samen met hun een en twee jarige jongen.

Een wolf verlaat de roedel tussen de 10 en 54 maanden, dit komt mede doordat er een grote variatie bestaat in wolf volwassenheid. Sommige wolven kunnen met 10 maanden al voortplanten waar andere wolven met 3 jaar nog niet vruchtbaar zijn. Ook zijn kan het zijn dat sommige tot 5 jaar psychisch nog niet volwassen zijn.

Ook voedsel kan een reden zijn waarom wolven hun roedel verlaten. Op het moment dat voedsel schaars word en de meerderjarige moeten gaan strijden om voedsel kan dat een reden zijn om de familie te verlaten aangezien de ouders de jongste het meeste zullen geven. In geval van voedsel schaarste kan dat al vanaf een leeftijd of 5 maanden zijn dat de ouders hun jong niet meer voeren en dat ze de familie verlaten, is er voldoende voedsel  zullen ze blijven tot ze seksueel volwassen zijn.

Meest voorkomende leeftijd dat een wolven de familie verlaten is tussen de 11 en 24 maanden.

In delen van noord Amerika komen ook wel grotere roedels voor van 8 tot 12 wolven ,die dan vaak ook uit wat oudere wolven en soms ook uit ooms en tantes bestaan. In Yellowstone park en Alaska komen zelfs nog grotere roedels voor waarvan de grootste ooit bestond uit 42 wolven, dit was de Druid Peak pack in Lamar Valley.

Zodra de wolven gemiddeld twee jaar zijn zijn ze vruchtbaar en krijgen ze de drang om te paren ze gaan dan meestal vrijwillig of onder dwang hun eigen weg op zoek naar een partner en eigen territorium.

Mensen denken vaak dat een roedel bestaat uit Alpha’s, Beta’s, middenkader en de Omega.

Uit recentere onderzoeken blijkt dat echter niet te kloppen.

Vroeger werd dat inderdaad gezegd maar dat was gebaseerd op wolven in gevangen schap en bij elkaar geplaatste wolven waardoor je een onnatuurlijke situatie had.

De wolf is van nature een schuw dier en gaat mensen liever uit de weg en is daarom in het wild niet makkelijk te bestuderen.Wolven in gevangenschap daar en tegen zijn makkelijker te observeren.

In gevangen schap gehouden wolven vervelen zich, jagen niet en gedragen zich dus niet natuurlijk.

Ook waren het vaak wolven die door de mens waren grootgebracht of het waren verschillende wolven uit verschillende roedels bij elkaar. In de Natuur heb je gewoon het ouder paar met hun een en twee jarige jongen, je hebt hier dus geen Beta’s en omega’s maar gewoon ouders met kinderen. De ouders zijn de baas en voeden hun kinderen op. De vader zal ook nooit willen voortplanten  met een van zijn eigen kinderen en zodra de jonge wolven seksueel volwassen zijn verlaten zij de roedel en gaan ze op zoek naar een eigen partner en territorium.

.

……

Leefgebied

De wolven bewonen alle vegetatietypes van het noordelijk halfrond, ze komen voor in bossen, prairies, toendra’s, bergen woestijnen, woestijnen en moerassen. Er zijn zelfs enkelen al in bepaalde voorsteden gesignaleerd waar ze tussen het afval lopen te struinen.

ze kunnen als soort tegen zeer uit een lopende temperaturen van – 56°C tot wel 50°C.

Om onder al deze omstandigheden te kunnen jagen moeten ze kunnen rennen , lopen, springen, klimmen en zwemmen.

………

Territorium

De meeste wolven leven  in roedels, deze Roedels en paartjes hebben allemaal een eigen territorium.

Je hebt ook wandelende/zwervende wolven die alleen zijn, deze zijn vaak op zoek naar een partner en hebben geen vast territorium . Wolven op zoek naar een nieuw territorium of partner kunnen grote afstanden afleggen tot wel 100 km per dag.

Aan het gehuil van de wolven kunnen andere roedels horen hoe groot de roedel is en daarop inspelen als ze bijvoorbeeld hun territorium willen veroveren.

Iedere Familie heeft zijn eigen territorium. 

Dit territorium word vel verdedigt tegen andere wolven. Als wolven elkaar tegenkomen in andermans territorium eindigt dit vaak met doden.

De wolven bakenen hun gebied af door middel van urineren, Fecaliën op belangrijke punten, huilen, krabben op de grond en schuren tegen bomen.

Het gehuil kan tot wel 11 km ver gehoord worden.

De afmetingen van de territoriums zijn sterk afhankelijk van een aantal factoren.

Zo speelt de hoeveelheid prooidieren een grote rol maar ook het landschap heeft een grote invloed. De grootte van de roedel is van minder belang, uit onderzoek blijkt dat wolven bij het creëren van een territorium al uit gaan van een grote welke ze nodig hebben bij een volwaardige roedel. 

in Europa en de VS zijn de territoriums gemiddeld tussen de 100 en 400 km2 groot

In Alaska en Canada kunnen ze wel tussen de 400 en 1800 km2 groot zijn dit komt mede door de omgeving waarin ze leven.

……………….

Voortplanting

Wolven zijn over het algemeen monogaam, zodra echter een partner komt te overlijden zullen ze snel een nieuwe partner zoeken.

In een roedel is het zo dat alleen het ouder paar mag voortplanten dit word dan ook door het ouder paar afgedwongen. 

In sommige gevallen is het voorgekomen dat een buitenstaander mocht paren met de vrouwtjes uit de roedel dit omdat de vader niet met zijn eigen kinderen wilde paren, de buitenstaander blijft dan niet bij de roedel. Hoe rijker de voedselbronnen hoe groter de roedels.

Wolven paren van af dat ze ongeveer twee jaar zijn.

De paartijd van de wolven is meestal van januari tot april maar dat is mede afhankelijk van het gebied waar ze verblijven.

De wolvinnen zijn 1 keer per jaar vruchtbaar dit duurt dan 7 tot 21 dagen. De paring zelf duurt tussen de 5 en 35 minuten, tijdens de paring zitten de man en de vrouw aan elkaar vast en kunnen niet loskomen.

De draagtijd duurt 60 tot 75 dagen. De pups worden in het voorjaar geboren gelijk met de toename van prooi dieren.

Het nest bestaat gemiddeld uit 3 tot 7 welpen. Lang niet alle welpen zullen het eerste jaar overleven waardoor er gemiddeld 2 tot 4 overblijven die het wel zullen halen.

De wolvin krijgt de jongen in een hol welke vaak aan de rand van een oever is, onder rotsen, tussen boomwortels of in oude vossen of dassen holen welke ze verder uitgehold heeft.

De jongen zullen hier de eerste vier tot zeven weken in doorbrengen al gaan ze na drie weken wel al op verkenning buiten hun hol. De eerste weken blijft de moeder bij de welpen en doet de vader het jagen.

Bij de geboorte wegen de welpen ongeveer een pond. Ze zijn dan blind en doof, de oogjes gaan na 12 tot 15 dagen open. De tandjes komen na ongeveer 4 weken door. Na 7 maanden hebben ze hun volwassen gebit.

Hun vacht is donker, bijna zwart als ze geboren worden . Ze blijven bij hun moeder drinken tot ze ongeveer twee maanden oud zijn.

Na 6 maanden eten de jongen al net zoveel als een volwassen wolf.

De jongen hebben tegen de tijd dat de winter aanbreekt hun volwassen grootte bereikt.

De jongen zullen gemiddeld tussen de 10 en 54 maanden bij hun ouders blijven .

Paargedrag: 

In de herfst periode begint bij de mannelijke wolven het testosteron  en bij de vrouwelijke wolven het oestrogeen te stijgen. 2 maanden voor de loopsheid kun je zien dat de paartjes binnen een meter van elkaar slapen en liggen, na het paren liggen ze beduidend verder van elkaar.

Een loops vrouwtje maakt vaak avances naar haar partner door middel van onder andere haar achterkant bij zijn neus te houden, haar kin op zijn rug te leggen en tegen hem aan te wrijven.

Na de bevruchting helpt de man d.m.v. het nest te maken,de vrouw te voeden, later de pups te verdedigen en de pups te voeden.

De nesten worden soms al zo vroeg als in de herfst gemaakt, Bij bestaande paartjes worden vaak ook bestaande nesten gebruikt. Het maken van het nest gebeurt door zowel het parende paar als door hun jaarlingen.

Als de pups eenmaal geboren zijn zorgt iedereen dat de de zogende moeder voedsel krijgt, dit gebeurt door delen prooi naar de moeder te brengen of door het opbraken van voedsel. Zodra de pups ook buiten het nest komen braken de roedel leden ook het voedsel voor de pups op. De vader zorgt meestal dat de moeder genoeg krijgt.

……………………….

Voedsel

Een wolf alleen jaagt meestal op kleinere prooi dieren zoals reeën, konijnen, hazen, vogels, zwijnen maar eet ook aas en afval.

wolven in een familie/roedel jagen echter ook op veel grotere prooidieren waaronder in Europa op edelherten, damherten, elanden en rendieren en in Amerika ook nog op  bizons.

Het schijnt dat hoe groter de prooi dieren hoe groter de roedel omdat er dan genoeg voedsel is. Dit is echter niet vanzelf sprekend.

Binnen de familie zijn de welpen het belangrijkste en deze krijgen ook als eerste te eten dan het vrouwtje en als laatste de man. De man doet dit omdat hij weet wat het belangrijkst is om voor nageslacht te zorgen.

Wolven eten en kauwen hun voedsel niet zoals mensen dat doen maar scheuren stukken prooi af en slikken het in 1 keer door.

De wolf houd zijn gebit schoon door op botten en takken te kluiven.

…………

De jacht

In de grotere roedels zijn het vooral de jongere wolven die de jacht doen, en vaak zijn het de vrouwtjes die de prooi splitsen en opjagen omdat ze kleiner en lichter en dus sneller zijn maar eenmaal een prooi gedood dan krijgt ieder zijn deel.

Wolven moeten om de 2 a 3 dagen jagen en eten zo’n 3 a 4 kilo per keer aan voedsel. Als voedsel echter schaars is kunnen ze tot wel 10 kilo in 1 keer eten en daar dan 2 weken mee doen maar dit komt zelden voor.

…………………

Kenmerken van de wolf

De eerste echte wolven verschenen zo’n 2.5 miljoen jaar geleden onder hen was er een kleine soort die sterk lijkt op de hedendaagse rode wolf.

Het was deze kleinere wolven soort die vanuit Alaska naar Siberië overstak en zich ontwikkelde tot de grote grijze wolf die we nu kennen .Deze vestigde zich in Europa en Azië en later ook weer in noord Amerika.

Hij is nu weer met een goede opmars in Europa bezig en komt in steeds meer landen voor. De wolf is nu te vinden in noord Amerika, Rusland, Europa, Azië en noord Afrika .

………….

Taxanomie van de wolf.

 • Rijk:         Animalia (dieren)
 • Stam:       Chordata (Chordadieren)
 • Klasse:      Mammalia (Zoogdieren)
 • Orde:       Carnivora (Roofdieren)
 • Familie:    Canidae (hondachtigen)
 • Gesclacht: Canis

…………….

De wolf heeft de volgende kenmerken:

 • De wolf heeft een grijzige vacht, bestaande uit een ondervacht en een top vacht.De ondervacht raakt hij tijdens de voorjaars rui kwijt en groeit in het najaar weer aan Er zijn echter ook volledig zwarte en witte wolven.
 • Kop-romp lengte van 100 tot 160 cm.
 • Staart lengte van 30 tot 50 cm. Een dikke staart welke recht naar beneden hangt tot aan de enkels.
 • Schouderhoogte van 65 tot 80 cm.
 • Wolven worden in het wild ongeveer 13 jaar en in gevangenschap ongeveer 17 jaar.
 • Gewicht  van 20 tot 80 kilo. De man is gemiddeld 20% zwaarder dan het vrouwtje.
 • De vrouwtjes zijn gemiddeld 10% kleiner dan de mannetjes.
 • Zijn gemiddelde snelheid is 8 a 9 km p/u, rennend kan hij snelheden tot 50 a 60 km p/u bereiken dit kan hij tot wel 20 minuten volhouden.
 • De wolf kan wel tot 100 km per dag afleggen maar gemiddeld zullen ze als roedel zijnde zo’n 20 km per dag afleggen.
 • Ze kunnen tot wel 13 km ver zwemmen.
 • Wolven keutels zijn te herkennen aan de botresten en haren van prooidieren die ze bevatten en ze hebben een kleine draai aan het uiteinde. 

De kop:

 • Hij heeft een grote zware kop met een breed voorhoofd.
 • De grijze wolf is wit rond de snuit  
 • zijn oren zijn 9 tot 11 cm groot en hebben een afgeronde bovenkant.
 • De schedel is 23 tot 28 cm lang en 13 tot 15 cm breed gemiddeld. 
 • Het gebit van een wolf bestaat uit een totaal van 42 tanden, waarvan 12 snijtanden,4 hoektanden, 16 voorkiezen en 10 gewone en scheurkiezen. De hoektanden zijn 2 tot 3 cm lang en lichtelijk krom en scherp. Een wolf scheurt zijn eten af en slikt het dan in enen door.
 • De wolf kan met zijn kaak een druk van 1500psi uitoefenen, dit is genoeg voor het kunnen doorbijten van de botten van zijn prooidieren.

Deze site in nog in aanbouw .Er word nog steeds aan deze informatie gewerkt. Mocht u nog aanvullende informatie hebben dan lees ik dat graag in een reactie.. Dit is een PRO WOLF site.. Negatieve reacties over de wolf worden niet toegelaten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *